Kurk is een droommateriaal. Het is aangenaam warm en tactiel, absorbeert geen stof en genereert een unieke esthetiek. Hoewel kurk eigenlijk eindeloos te recycleren valt, slagen we er toch in om dit materiaal in grote getallen weg te werpen.
- Leto Keunen

De werkplaats in Monnikenheide zet zich in om een nieuw doel te vinden voor deze weggeworpen kurken. In deze werkplaats zetten talloze mensen hun in om deze kurken te sorteren en opnieuw tot een bruikbare grondstof te verwerken. Als resultaat verkrijgen we kurkkorrels die worden gebruikt als isolatie in de bouwsector. Toch ben ik ervan overtuigd dat dit materiaal ook een alternatief doel kan dienen en dezelfde waarde kan verkrijgen als zijn industrieel vervaardigde versie. We kunnen deze wijnstoppen recycleren tot een nieuw materiaal dat niet verstopt zit tussen de wanden van onze huizen. Maar dat binnenshuis een vorm aanneemt dat de waarde van dit materiaal opnieuw aan het licht brengt.
LUCA SCHOOL OF ARTS
DESIGN MUSEUM BRUSSEL